Jaarprogramma 2023

Jaarprogramma 2023

23 januari
Jaarvergadering Zijactief 
Opening
Financieel verslag en benoeming nieuw lid Kascommissie
Jaarverslag
Pauze
Optreden koor Vitalis

22 Februari
Rob van Eck verzorgt een diapresentatie over de 7 Wereldwonderen.

11 Maart
Provinciale Jaarvergadering

15 maart
Babette van Hees, arts microbioloog in het DZ
komt ons informeren over de invloed van de microben die wij als mens bij ons dragen

12 April
Wilhelmien Bomhof geeft een solovoorstelling met als titel 
"Hoedenpraat Plateau"
Deze avond is alleen voor leden.
 

20 September
DJ Aaltsje komt met een muziekquiz die ons uitnodigt om actief mee te spelen

18 Oktober
Mens en Welzijn Voorst komt vertellen wat zij voor ons kunnen doen.
 

22 November
Creatieve avond die verzorgd wordt door de Crea dames
(Ze kunnen nog assistentie gebruiken).

20 December
Kerstvieren verzorgt door eigen leden.


De leeskring bespreekt iedere maand een boek.
Contactpersoon Anne Huisman

Nordic Walking groep.
Elke woensdagmorgen vertrek om 9.00 uur
vanaf Camping de Weeltenkamp
de Zanden 215 te Teuge
Iedereen is welkom.

In de loop van 2023 worden nog uitstapjes georganiseerd,
zodra er wat bekend is wordt het hier vermeld. 

Jaarprogramma 2020

29  januari
Jaarvergadering ZijActief de Vecht
     meditatief moment door ds. Betsy Nobel
     financieel verslag en benoeming nieuw lid kascommissie
     jaarverslag
     Miny van der Zande komt ons vertellen over haar overgrootmoeder Evertje,
     de min van prinses Wilhelmina

19 februari
Gerard Weultjes komt vertellen over tuin en terras

Zaterdag 14 maart    Geannuleerd
Provinciale jaarvergadering van ZijActief Gelderland voor bestuur en leden in zalencentrum Radstake Heelweg
Aanvang 9.00 uur. Na het meditatief moment en het zakelijk gedeelte is het woord aan John Berends, de gastspreker voor vandaag. Als commissaris van de Koning heeft hij vast een goed verhaal te vertellen.
Na de lunch wordt het middagprogramma verzorgd door de Dutch Show Compagny met een nieuw programma "De Vliegende Nonnen Show'. Om 15.45 is de afsluiting.
Kosten,
Alleen voor de middag € 5.00 p.p.
Hele dag incl. lunch € 20.00 p.p.
Opgeven bij één van de bestuursleden.

25 maart  Geannuleerd
Joop Hagen geeft ons een opfriscursus over de verkeersregels

22 april  Geannuleerd
Erik Bolder en Menno Vermeulen komen met de FouteBoelShow

24 juni Dagfietstocht  Geannuleerd

16 september  Geannuleerd
Dr. Steven Bom, KNO-arts, komt ons informeren over
o.a. klachten aan het gehoororgaan

Zaterdag 3 oktober  Geannuleerd
Provinciale wandeldag bij ZijActief afd. Azewijn

21 oktober Geannuleerd
Creatieve avond

25 november Geannuleerd  
Cabaretgezelschap Theater Sjapoo

16 december  Geannuleerd
Kerstviering verzorgt door een groep leden

Zomeractiviteiten.  Gaat niet door
24 juni Dagfietstocht
De andere datums volgen nog


Leeskring, contactpersoon Anne Huisman.
Nordic walking iedere woensdag vertrek om 9.00 uur vanaf de Groot