Jaarprogramma 2020

Jaarprogramma 2020 

29  januari
Jaarvergadering ZijActief de Vecht
     meditatief moment door ds. Betsy Nobel
     financieel verslag en benoeming nieuw lid kascommissie
     jaarverslag
     Miny van der Zande komt ons vertellen over haar overgrootmoeder Evertje,
     de min van prinses Wilhelmina

19 februari
Gerard Weultjes komt vertellen over tuin en terras

Zaterdag 14 maart
Provinciale jaarvergadering van ZijActief Gelderland voor bestuur en leden in zalencentrum Radstake Heelweg
Aanvang 9.00 uur. Na het meditatief moment en het zakelijk gedeelte is het woord aan John Berends, de gastspreker voor vandaag. Als commissaris van de Koning heeft hij vast een goed verhaal te vertellen.
Na de lunch wordt het middagprogramma verzorgd door de Dutch Show Compagny met een nieuw programma "De Vliegende Nonnen Show'. Om 15.45 is de afsluiting.
Kosten,
Alleen voor de middag € 5.00 p.p.
Hele dag incl. lunch € 20.00 p.p.
Opgeven bij één van de bestuursleden.

25 maart
Joop Hagen geeft ons een opfriscursus over de verkeersregels

22 april
Erik Bolder en Menno Vermeulen komen met de FouteBoelShow

24 juni Dagfietstocht

16 september
Dr. Steven Bom, KNO-arts, komt ons informeren over
o.a. klachten aan het gehoororgaan

Zaterdag 3 oktober
Provinciale wandeldag bij ZijActief afd. Azewijn

21 oktober
Creatieve avond

25 november
Cabaretgezelschap Theater Sjapoo

16 december
Kerstviering verzorgt door een groep leden

Zomeractiviteiten.
24 juni Dagfietstocht
De andere datums volgen nog


Leeskring, contactpersoon Anne Huisman.
Nordic walking iedere woensdag vertrek om 9.00 uur vanaf de Groot