Provinciale wandeling 2019

Een mooie wandeling in Zevenaar....

Met dank aan Willemien die me de volgende dag al onderstaand uitgebreid verslag stuurde.

Nadat wij, ZijActief De Vecht, vorig jaar de provinciale wandeldag hadden georganiseerd, waarbij de opkomst van de andere afdelingen groot was, voelden we ons wel aangesproken om ons ook in Zevenaar te laten zien.
Om 09:00 uur vertrokken we, 8 dames, vanaf de parkeerplaats van De Groot naar Zevenaar. Daar werden we in de Buitenmolen ontvangen. De (vrijwillige) molenaar had de vlag van ZijActief al in de wieken opgehangen.
Binnen kregen we koffie/thee en appeltaart of monchoutaart gebakken door het Provinciaal Bestuur ZijActief Gelderland. De ruimte was wat krap want ook Zevenaar had niet op zo’n hoge opkomst gerekend (± 90 dames).
Vanaf 10:30 vertrokken we voor de wandeling van ± 10 km.
Tijdens de wandeling konden we tot de lunch enkele gebouwen bezichtigen.

  • Het bakhuuske, een gebouwtje dat elke eerste zaterdag van de maand weer opengesteld is en dan wordt er op ambachtelijke wijze de Ooyse Bol gebakken in een oven met gestookt hout. We hadden geluk dat het de eerste zaterdag van de maand was, dus we konden naar binnen maar we konden echter geen bol kopen want de bollen die gebakken werden waren allemaal al besteld.
  • De Panoven, een voormalige dakpan- en steenfabriek. De steenfabriek had een zigzag-oven (er zijn tussen de ruimtes muren aangebracht die onderaan, dan links en dan rechts, met elkaar verbonden zijn). Ook was daar een streekproductenwinkeltje met o.a. appelsap van appels van eigen land, boeken over de streek en aardewerkschaaltjes.
  • St. Martinuskerk in Oud-Zevenaar. Hier kregen we uitleg over de geschiedenis van de kerk.

De lunch hadden we in restaurant Thoen & Thans. De huidige eigenaar heeft het pand verbouwd naar het Thans maar er zijn nog vele voorwerpen en foto’s te vinden van Thoen.
We kregen allemaal een lekkere kop soep, 2 broodjes en een kop koffie of thee.
Voor de 2e helft van de wandeling kregen we nog een appel mee.
Na de lunch liepen we een rondje rond de waterplas de Breuly, die ontstaan was na een dijkdoorbraak. Daarna liepen we richting stad. Daar zagen we nog het gemeentehuis. Dit gebouw was vroeger de sigarettenfabriek “de Turmac”.
In de Kerkstraat stond de Andreaskerk met een kapel die we nog konden bezoeken.
Tot slot hebben wij bij de finish de Buitenmolen nog bezichtigd en kregen we uitleg over de werking van de molen door de molenaar.

De wandeldag werd afgesloten met een drankje. Met prima weer en een heerlijk zonnetje hebben we genoten van een mooie wandeldag in een prachtige omgeving van natuurgebied Ooij en Oud-Zevenaar.