Praatje van de maand januari 2019

Praatje van de maand jan. 2019 (Voor de eerste en laatste keer wordt dit naar alle leden verstuurd).

Dit wordt mijn laatste “praatje” op de website, waarom?....

Per februari 2019 verlaat ik na 14 jaar het bestuur van ZijActief. Ook Riet zet er na een lange periode (13 jaar) een punt achter. Wij vinden dat iemand anders onze taak mag overnemen. Maar of dat gaat lukken, weet ik niet. Verschillende leden zijn door het bestuur persoonlijk benaderd. Helaas geen succesvolle missie. En zoals Dora zei: Niet het leukste werk. Velen hebben geen tijd. Het huidige bestuur heeft ook genoeg te doen maar maakt tijd. Als er geen nieuwe bestuursleden komen is dit waarschijnlijk het laatste jaar van onze bloeiende vereniging. Enorm jammer. Velen zullen de avonden en uitstapjes missen.
Ze werden altijd goed bezocht en over het algemeen waren er lovende recensies. Na de Kerstboodschap van onze Koning die zo mooi sprak over kleinschalig vrijwilligerswerk, (In kleine dorpen en kernen is het van belang dat vrijwilligers actief zijn en de boel draaiende houden, nieuwe dingen bedenken en uitvoeren), had het bestuur goede hoop dat er toch nog aanmeldingen zouden binnenkomen maar dat was tot nu toe niet het geval. (Maar misschien hebben ze de boodschap ook niet gehoord).
Ook de website gaat dan op zwart. Geen bestuur- geen vereniging- geen agenda- geen mededelingen of verslagen.
U heeft nog de uitslag te goed van de enquête over de website.
Er is gebleken dat er bij het merendeel van de leden die de enquête hebben ingevuld weinig belangstelling is om de website in de huidige vorm in stand te houden.
Dit is geen goed beeld omdat slechts 36 personen meegedaan hebben. Echter, iedereen heeft een informatiebrief gekregen waar men op kon reageren, van deze groep heeft er slechts één een positieve reactie gemaild.
Het bestuur heeft besloten om het dus op een laag pitje te zetten.
We willen nog wel de agenda e.d. erop zetten omdat niet leden en andere verenigingen ook regelmatig de website bezoeken om inspiratie op te doen.
Vanaf december 2007 heb ik de site op mijn manier ingevuld. Een ander lid, die de website bij wil houden heeft zich niet aangemeld. Ook dat vind ik jammer.
Bij deze bent u weer op de hoogte. Zijn er nog suggesties, ideeën of iets wat u kwijt wilt, dan hoor ik dat graag.
We kunnen over dit alles dramatisch  doen maar vaak is het zo “Komt tijd komt raad”.

Ik citeer een opmerking uit een verslag van 8 Februari 2005 van de toenmalige  secretaris van ZijActief.
Agendapunt 6:   Voortbestaan van de vereniging ZijActief na dit jaar.
Hier is tijdens de vergadering nog niet zoveel over gesproken, ook al daar Janny nu misschien het bestuur wil komen versterken, (tot onze grote verrassing kwam ze spontaan binnen lopen) en wie weet: Als er één schaap over de dam is volgen er meer…..


Van 2005 tot heden is toch heel wat jaartjes. Gaan we na ons 80-jarig jubileum nog verder of gooien we de handdoek in de ring?.........
Let wel! We gaan er nog een mooi en gezellig 2019 van maken.
Graag wil ik iedereen bedanken voor de reacties die ik kreeg op het invullen van de site en mijn “Praatjes”. Niet alleen van leden maar ook van familie, kennissen, “vreemden”. Ik vond het leuk om te doen en hoop toch dat het op de één of andere manier een vervolg krijgt.
Tot slot een gedichtje waarmee ik vaak mijn praatjes beëindigde

Vrijwilliger zijn...
Is vrijwillig
maar niet vrijblijvend
Is verbonden
Maar niet gebonden
Is onbetaalbaar
maar niet te koop
Is positief denken
is positief doen
Met als enige doel
voor jezelf en de ander
een goed gevoel!

Helaas niet tot het volgende praatje maar wel de hartelijke groeten
Janny